KOSZYK JEST PUSTY PRZEJDŹ DO KOSZYKA

32/2319616

sklep@esjot.info

Reklamacje

 

Wszystkie towary w sklepie esjot.info są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy.

 

Sprzedawca jest zobowiązany do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U.2014, poz 12) w tym art. 556-576 oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi lub gwarancji.

  • Rękojmia jest odpowiedzialnością Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne towaru. Wada fizyczna ma miejsce gdy towar jest niezgodny z umową. Niezgodność ta ma miejsce gdy: a)towar nie ma właściwości, które powinien mieć ze wzglądu na cel lub takich, których istnieniu klient został zapewniony b).towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę, a ten nie zgłosił zastrzeżeń c). towar został wydany w stanie nie zupełnym np. brak elementu w komplecie. Wada prawna ma miejsce
  • Gwarancja jest to dobrowolne, pisemne zobowiązanie gwaranta (producenta lub dystrybutora) do bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany towaru na niewadliwy na warunkach określonych przez gwaranta.

 

Klient może złożyć reklamację z tytułu rękojmi i żądać jednego z czterech działań:

1)wymiana towaru na nowy, wolny od wad,

2)naprawy towaru,

3)obniżenie ceny towaru,

4)odstąpienie od Umowy Sprzedaży z zastrzeżeniem, sytuacji gdy wada jest nieistotna lub sytuacji kiedy sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności  dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

 

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli  doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.


Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl